Unieke collectie tuinhout Kwaliteit en concurrerende prijs Topcollectie verouderde balken Levering in heel Nederland
 • Lorem ipsum

Bij HOUTvakman ontvangt u minimaal 1 jaar productgarantie. Wij bieden kwalitatieve houtproducten en gerelateerde bijproducten. Hierbij staan wij garant voor goede materialen en een correcte bewerking & behandeling. HOUTvakman biedt standaard 1 jaar productgarantie op al onze producten, ook voor alle maatwerk producten en bewerkingen. Onderstaand vindt u meer informatie over de garantie en garantievoorwaarden.

Garantievoorwaarden van HOUTvakman.nl

 • De garantietermijn gaat in op de dag van levering. Om aanspraak te maken op de garantievoorwaarden dient u een bewijs aan van aankoop te kunnen overleggen. Bewaar uw factuur dus goed!
 • De garantie vervalt in het geval van bewerkingen, wijzigingen, veranderingen en/of montage van de geleverde producten.
 • De garantie vervalt in het geval van doorverkoop van de geleverde producten, tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen is met koper.
 • Er is geen sprake van garantie in het geval van; Natuurlijke slijtage van producten die aan standaard slijtage onderhevig zijn. Belangrijk om hierbij rekening te houden met het feit dat dit bij specifieke producten meer / eerder / in grotere mate van toepassing is, denk hierbij aan onbehandeld ruw vurenhout ten opzichte van 2-zijdig gegronde Uniprime platen.
 • Er is geen sprake van garantie in het geval van; Schade die te wijten is aan de consument al dan niet derde partijen die onjuist gebruik maken van het product / de producten.
 • Er is geen sprake van garantie in het geval van; Schade die ontstaan is tijdens het verwerken van het product / de producten en overige oorzaken van buitenaf.
 • Montage en/of demontage kosten vallen buiten de garantievoorwaarden. Kosten die u (koper) maakt t.b.v montage of die ontstaan uit montage en/of demontage werkzaamheden vallen beide niet binnen de garantievoorwaarden en HOUTvakman.nl is hier nimmer voor aansprakelijk.
 • Een defect en/of mankement evenals eventuele vervolgschade ontstaan door -, verkeerde montage - en/of onjuist gebruik van het product / de producten valt buiten de garantievoorwaarden en HOUTvakman is hier nimmer voor aansprakelijk.
 • In het geval u een onbehandeld natuurproduct bestelt, zeker met als beoogde toepassing een binnenconstructie, adviseren wij u ten zeerste om het hout te (laten) behandelen tegen ongedierte. In het geval u bij ontvangst sporen van ongedierte waarneemt, neem dan direct contact met ons op. Hierbij zorgen wij voor een correcte oplossing. HOUTvakman.nl behoudt het recht om per situatie de best passende oplossing te selecteren. Deze kan bestaan uit vervangen of het (laten) behandelen van het specifieke product waarbij de sporen waargenomen zijn. Kosten die u als koper maakt t.b.v. ongedierte onderzoek, behandeling en/of gevolgschade, eventueel uitgevoerd door een derde partij, vallen niet binnen de garantievoorwaarden en HOUTvakman.nl is hier nimmer voor aansprakelijk.
 • Indien er een probleem is m.b.t. de juiste producten en/of de juiste aantallen, kunt u een e-mail sturen naar [email protected]. Hierbij zullen wij onze uiterste best doen om dit zo snel mogelijk naar behoren op te lossen. In het geval producten geretourneerd dienen te worden, kunt u gebruik maken van onze retour procedure. Indien er sprake is van schade dient u dit binnen 5 dagen na levering schriftelijk te vermelden aan HOUTvakman.nl (een e-mail is voldoende) en kunt u gebruik maken van onze klachtenprocedure.

In het geval van een klacht:

Indien uw klachten gegrond zijn behoudt HOUTvakman het recht de wijze waarop de garantie toegekend wordt te selecteren. Hierbij kan HOUTvakman.nl kiezen uit enerzijds het herstellen van de schade, het vervangen van het product / de producten. of het compenseren van de waardeafname. Indien gekozen wordt voor het vervangen van het product / de producten en het product geen onderdeel meer vormt van het huidige assortiment van HOUTvakman.nl zal een vergelijkbaar alternatief aangeboden worden op basis van materiaal, design en prijs / kwaliteit verhouding.

Na ontvangst van een klachtenformulier waarin aanspraak wordt gedaan op de garantievoorwaarden, zal HOUTvakman.nl binnen 2 werkdagen een reactie geven. Indien er een nader onderzoek ingesteld dient te worden, wordt u hiervan schriftelijk (per e-mail) op de hoogte gesteld. Vervolgens zal zo snel mogelijk een passende oplossing aangereikt worden.